กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
นายกฤชเทพ  ยิ้มรูปเล็ก
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์
0-3223-1071-3 ต่อ 3
087-6695933

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
นายพีระ  อัฑฒพงษ์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คบ.สังคมศึกษา
0-3223-1071-3
089-0423014

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
น.ส.กฤษณา  ศรีสว่าง
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศษ.ม.  บริหารการศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
081-8807709

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ

 
นางทองเจือ  เอี่ยมธนานุรักษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คบ.การประถมศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
087-1622375
PU1 Pu@yahoo.com


 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
นางละลิดา  สาลีวัฒนผล
นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติกากร
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ค.บ. เอกการประถมศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
081-4337615
noy-2515@hotmail.com
 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
น.ส.จันทนา  ไตรรงค์วิจิตร์
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศษ.บ.  บริหารการศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
081-9426302
namena1973@yahoo.com
 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
น.ส.จิรวรรณ  สัติภูมิโพธา
นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศษ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
0-3223-1071-3 ต่อ 3
086-1633765
Jphotha@gmail.com
 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง
นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
0-3223-1071-3 ต่อ 3
081-8802415

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
น.ส.สุดสวาท  พิณศรี
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกศ.สูง  สังคมศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
081-5722733

 

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่มงาน/งาน
วุฒิการศึกษา/วิชาเอก
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
E-MAIL
หมายเหตุ
นางลักขณา  วัฒนาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คบ.  ประถมศึกษา
0-3223-1071-3 ต่อ 3
089-4156214

 









สงวนลิขสิทธิ์โดย © All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-03-05 (2849 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ


56 หมู่ 4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 032-231071-3
kwenjit@gmail.com


ผู้ร่วมพัฒนาและรับผิดชอบ
นายณัฐภัทร  อินทร์อ่อน 


การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นทางคณะทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

themes by websurin